Welkom bij

Arbo.Cura

Boomverzorging

“When trees are in trouble, man is in trouble” (Alex Shigo)

(uit “Pity Points” van Shigo - gekopieerd van de site van Pan Boombeheer)

Bomen hebben altijd een belangrijke rol gespeeld in het dagelijkse leven van mensen. Ook in onze huidige maatschappij vervullen ze belangrijke functies op menselijk, ecologisch en cultuur-historisch vlak.
Goede boomverzorging is vakwerk en vraagt om betrokken specialisten. Een team van gemotiveerde mensen en ruim 33  jaar ervaring maakt ARBO.CURA BOOMVERZORGING de ideale partner voor de verzorging van uw bomen. Centraal in ons werk staat de opvatting dat de boom een natuurlijk organisme is en ook als zodanig behandeld moet worden. Dat betekent dat natuurwetten worden gerespecteerd en dat oplossingen zoveel mogelijk worden gezocht bij de oorzaak van het probleem. Geen symptoombestrijding, maar structurele verbetering op de lange termijn.

Wij werken voor landgoedeigenaren, particulieren, architecten, (groen-)bedrijven, verenigingen en instellingen. Deze opdrachtgevers voorzien wij van advies, maar we zorgen ook voor de uitvoering van deze adviezen.

Zoekt u enkel iemand voor het vellen van bomen dan raad ik u aan om de website van een collega te bezoeken.
Velling als dusdanig doen wij niet meer. Het vellen van bomen wordt door ons eventueel nog uitgevoerd als het past in een bomenbeheerplan!!

Arbo.Cura Boomverzorging

Voor het kappen van bomen kan ik u volgende collega’s aanraden:
– indien het klimmend dient te gebeuren Erwin Vermuyten – www.me-ander.be
– indien een hoogwerker, stronkenfrees, container e.d. nodig is:
Lauwereys – www.lauwereys.be
Bomenzorg Thys – www.bomenzorgthys.be

Over Sim en ARBO.CURA

ARBO.CURA BOOMVERZORGING is een boomverzorgingsbedrijf dat in 1989 opgericht werd door Sim Van Erwegen. Ik was al actief als zelfstandig boomverzorger sinds 1986 en ben  één van de pioniers die boomverzorging uitvoerde volgens de ‘nieuwe inzichten’ die beschreven werden in het boek “New Tree Biology” Van Alex Shigo.

Ik ben gestart met mijn studies voor professionele boomverzorging in 1986 te Eindhoven – Nederland (Basiscursus boomverzorging BABO), en beëindigde deze met succes in 1987 te Arnhem – Nederland (Vervolgcursus boomverzorging VEBO). Destijds was deze cursus in Nederland nog zeer uitgebreid en erg uitgediept. Ik behaalde mijn diploma van boomverzorger in 1987 in het opleidingscentrum IPC – Groene ruimte te Nederland.

Daarna heb ik nog diverse specialisaties/opleidingen gevolgd in verschillende disciplines van de boomverzorging in binnen- en buitenland (Nederland, Duitsland, Italië, Frankrijk, Engeland).

O.a. het klimsysteem, met het gebruik van werpzakjes, heb ik in Vlaanderen geïntroduceerd rond 1994 na een workshop in Frankrijk met Bob Weber (US) en Ken Palmer (VS). Dit systeem wordt nog steeds gebruikt. Een aantal jaren daarvoor heb ik ook de “vzw Boomverzorging” opgericht tezamen met een aantal collega’s waarmee ik samen werkte. Toen hebben we al het model van groeifasen, volgens de Franse deskundige Raimbault voorgesteld, waarop de verzorging van veterane bomen gebaseerd is (zie verder).

De vzw Boomverzorging is ondertussen vervangen door een hele actieve vereniging “Bomen Beter Beheren”.

Verscheidene samenwerkingen werden aangegaan met binnen- en buitenlandse boomverzorgers, i.f.v. de diverse disciplines in de boomverzorging. Op deze manier kan een totaalpakket aangeboden worden met een uitmuntende kwaliteit voor een betaalbare prijs.

Diverse bomenbestanden op privé domeinen en gemeenteparken hebben we gerestaureerd (achterstallige snoei;  onderhoudsplanning).

Sinds 2009 heb ik het certificaat European Treeworker (ETW) behaald dat uitgereikt wordt door het  European Arboricultural Council (EAC).

EAC wil via een certificaat mensen die met boomverzorging bezig zijn groeperen onder bepaalde kwaliteitsnormen en criteria qua vakkennis. Het examen wordt afgenomen door een internationale jury. Het certificaat European TreeWorker legt de nadruk op uitvoerende boomverzorging zoals snoeiwerk door middel van klimtechnieken, begeleiding van jonge bomen, biologie en bodemkunde. Een stevige basis theoretische kennis is onontbeerlijk.

Sim Van Erwegen

Ik heb altijd samengewerkt met verscheidene Belgische boomverzorgers zoals de laatste 15 jaar met:

ARBO.CURA BOOMVERZORGING is lid van:

Activiteiten

Beheer, inventarisatie en beheerplan

Bomen vormen het kadergroen van parken en plantsoenen. Zij bepalen in belangrijke mate de behaaglijkheid en het karakter van de omgeving. Door een goed boombeheer kan dit zo blijven.

Onderzoek en expertise

Al 25 jaar houdt ARBO.CURA zich bezig met het uitvoeren van VTA-controles en het opstellen van bomeninventarissen, al dan niet gekoppeld aan een bomenbeheersplan.

Snoei, verzorging en regulier onderhoud

Snoeien is de belangrijkste beheersmaatregel die op een boom wordt toegepast. Zowel het uiterlijk als de conditie van de boom wordt er door beïnvloed.

Onderhoud veterane bomen

De natuurwaarde van veel parken situeert zich vooral in de aanwezigheid van zeer oude, dikke en monumentale bomen.

Groeiplaatsverbetering

Op de juiste manier een boom planten getuigt van geloof in de toekomst.

Heb u een boomverzorger nodig?

Neem nu contact met ons op om met uw specialist te bespreken. Bomen hebben altijd een belangrijke rol gespeeld in het dagelijkse leven van mensen. Ook in onze huidige maatschappij vervullen ze belangrijke functies op menselijk, ecologisch en cultuur-historisch vlak. ARBO.CURA BOOMVERZORGING is een boomverzorgingsbedrijf dat in 1989 opgericht werd door Sim Van Erwegen. Ik was al actief als zelfstandig boomverzorger sinds 1986.