Privacy verklaring

Privacy verklaring ARBO.CURA boomverzorging BVBA

ARBO.CURA boomverzorging BVBA gevestigd in Wommelgem is verantwoordelijk voor de verwerking van Persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens voor privacy gerelateerde vragen of klachten:

Contactpersoon: Sim Van Erwegen
Emailadres: sim@arbocura.be
Telefoonnummer: 0475-292.475

Persoonsgegevens

Een persoonsgegeven is elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie direct over iemand gaat of naar deze persoon te herleiden is. Dat het om een natuurlijke persoon moet gaan, houdt in dat gegevens van overleden personen of van organisaties geen persoonsgegevens zijn.

De volgende persoonsgegevens worden door ons verwerkt en worden alleen gebruikt voor de onder het kopje Doeleinden beschreven doeleinden:

  • naam
  • adresgegevens
  • telefoonnummer
  • e-mailadres
  • Bankrekeningnummer
Doeleinden
  • Facturatie
  • Telefoneren, E-mailen voor het uitvoeren van onze dienstverlening
  • Het afleveren van goederen en diensten
  • Het verzenden van een nieuwsbrief
  • Wettelijke verplichtingen, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte
Duur

De persoonsgegevens die opgevraagd zijn voor de beschreven doeleinden zullen voor de duur voor het verwerken van gegevens zolang een zakelijke relatie bestaat bewaard worden en daarna zullen de gegevens worden gewist en/of vernietigd en niet verder verwerkt worden voor andere doeleinden.

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De gegevens die door derde partijen worden beheerd zijn beveiligd met een wachtwoord en waar mogelijk met tweestapsverificatie. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via eerder genoemde contactgegevens.

Cookies, Google Analytics en social media

De Website van ARBO.CURA BOOMVERZORGING bvba kan gebruik maken van Cookies voor de functionaliteit van de website. Wij kunnen gebruik maken van social media kanalen zoals Facebook, Twitter en LinkedIn. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook, Twitter en LinkedIn zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie om onder ander het gedrag van bezoekers te analyseren.

Lees de privacyverklaring van deze social media (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met de persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Hier vindt u de links naar de privacy verklaringen van