Groeiplaatsverbetering

Een goede groeiplaats

Op de juiste manier een boom planten getuigt van geloof in de toekomst. Wij (ver)planten grote en kleine bomen, en kunnen ook advies geven bij tuin- of parkaanleg. Als boomverzorger kunnen wij de verlangens van boom en mens met elkaar verbinden, tot beider welbevinden. Een interessante link is te vinden via www.bomenwijzer.be

Omtrent de inrichting van groeiplaatsen voor bomen is er de laatste jaren, vooral vanuit Nederland veel innovatie. Wij volgen dit op de voet en kunnen u helpen de juiste keuze te maken in elke situatie. Interessant voor uw budget en voor uw bomen.

Groeiplaatsverbetering

Problemen met de groeiplaats zijn voor een boom vaak de eerste stap in een neerwaartse spiraal van conditieverlies en aantastingen door ziekteverwekkers. Net daarom is het van belang om bij de eerste tekenen van conditieverlies de standplaats te onderzoeken op mogelijke problemen met de lucht- of waterhuishouding, bodemverdichting, vervuiling, het doorwortelbare volume of de bodemvruchtbaarheid.
In dergelijke gevallen is groeiplaatsverbetering aangewezen, maar soms zal de kwijnende boom zelfs het best geveld worden en vervangen worden door een andere boom na groeiplaatsverbetering. Het onderzoek en de remediëring van standplaatsproblemen is in veel gevallen zeer technisch, gespecialiseerd en situatiegebonden werk.

ARBO.CURA BOOMVERZORGING kan voor u deze werkzaamheden deskundig uitvoeren.