Activiteiten

Wat we doen

Bomen hebben altijd een belangrijke rol gespeeld in het dagelijkse leven van mensen. Ook in onze huidige maatschappij vervullen ze belangrijke functies op menselijk, ecologisch en cultuur-historisch vlak.

Wij werken voor landgoedeigenaren, particulieren, architecten, (groen-)bedrijven, verenigingen en instellingen. Deze opdrachtgevers voorzien wij van advies, maar we zorgen ook voor de uitvoering van deze adviezen.

Beheer, inventarisatie en beheerplan

Bomen vormen het kadergroen van parken en plantsoenen. Zij bepalen in belangrijke mate de behaaglijkheid en het karakter van de omgeving. Door een goed boombeheer kan dit zo blijven.

Al 25 jaar houdt ARBO.CURA zich bezig met het uitvoeren van VTA-controles en het opstellen van bomeninventarissen, al dan niet gekoppeld aan een bomenbeheersplan.

Onderzoek en expertise

Snoei, verzorging en regulier onderhoud

Snoeien is de belangrijkste beheersmaatregel die op een boom wordt toegepast. Zowel het uiterlijk als de conditie van de boom wordt er door beïnvloed.

Arbo.Cura kan u van dienst zijn voor het verzorgen van veterane bomen zoals: inrichten de groeiruimte, de kroon verzorgen, de omgeving aanpassen…

Onderhoud veterane bomen

Groeiplaatsverbetering

Als boomverzorger, wij planten grote en kleine bomen, en kunnen ook advies geven bij tuin- of parkaanleg. We helpen u de goede groeiplaats te vinden.