Beheer, inventarisatie en beheerplan

Beheer

Bomen vormen het kadergroen van parken en plantsoenen. Zij bepalen in belangrijke mate de behaaglijkheid en het karakter van de omgeving. Door een goed boombeheer kan dit zo blijven.

Het bomenbeheersplan is bedoeld om een bomenpatrimonium efficiënt, overzichtelijk en toekomstgericht te beheren.

Door zijn aard is het dan ook uitermate geschikt voor die plaatsen waar veel bomen bijeen staan zoals parken en openbaar groen. Door een systematische werkwijze kunnen zich voordoende problemen te gronde opgelost worden en wordt vermeden dat alleen maar symptomen bestreden worden. Boomverzorging is geen alleenstaand vak, maar moet gezien worden in relatie tot andere vakgebieden. Het heeft immers geen zin om vandaag bomen te redden als ze morgen door een onoverwogen inplanting van bijv. een bouwwerf hopeloos beschadigd worden.  Overleg met architecten, aannemers, eigenaar, … is hierbij onontbeerlijk.

Beheersplannen worden opgemaakt voor de komende 10 jaar met al dan niet begeleiding tijdens de uitvoering.

Referenties

Brodick Castle te Aran (IRL)

Jubelpark te Brussel (BE)

Park Seneffe

Dierenpark "Planckendael" en "Antwerpen"

Steden en gemeenten in België en Nederland